درب های اتوماتیک توسعه ملی

نام پروژه : درب های اتوماتیک سازمان توسعه ملی

محل پروژه : شیراز شمالی

تعداد درب نصب شده : ۲ عدد

نوع درب های نصب شده : درب اتوماتیک کشویی ( اسلایدینگ)

 

 

درب های اتوماتیک توسعه ملی

توسعه-ملی-3