مشخصات فنی

درب ضد حریق تک لنگه
ردیف مشخصات فنیدرب تک لنگه
۱ ورق چهارچوبفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
۲ ورق لنگهفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳ لولاها ۳ عدد فولادی ضدسایش ck45 به طول ۱۵cm و قطر ۱۸mm
 ۴ اسکلت طولی داخل لنگه ۴ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵ ورق های تقویتی لولاها۳ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶ ورق های تقویتی چهارچوب ۸ عدد به ابعاد ۲۰*۱۳ cm
۷ فریم شیشه خور امکان نصب دارد
 ۸ فریم تهویه بنا به سفارش مشتری
 ۹ عایق حرارتی پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰ عایق صوتی به میزان کاهندگی ۳۰db
 ۱۱ اتصالات و مونتاژ جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲ پوشش رنگ الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳ تنوع رنگدارد (رنگ اصلی : سفید ۹۰۱۶ و  کرم ۱۰۱۳)
 ۱۴ قفل آنتی پنیک و یا ضد سرقت
 ۱۵دستگیره ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶ نوار دودبند سیلیکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
 ۱۷ یراق آلات  —-
 ۱۸بسته بندی  پلاستیک حبابدار
 ۱۹وزن نهایی درب  ۸۵ kg
ردیف مشخصات فنیدرب یک و نیم لنگه
۱ ورق چهارچوبفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
۲ ورق لنگهفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳ لولاها ۶ عدد فولادی ضدسایش ck45 به طول ۱۵cm و قطر ۱۸mm
 ۴ اسکلت طولی داخل لنگه ۶ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵ ورق های تقویتی لولاها ۶ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶ ورق های تقویتی چهارچوب ۱۰ عدد به ابعاد ۲۰*۱۳ cm
۷ فریم شیشه خور امکان نصب روی لنگه بزرگ را دارد
 ۸ فریم تهویه بنا به سفارش مشتری
 ۹ عایق حرارتی پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰ عایق صوتی به میزان کاهندگی ۳۰db
 ۱۱ اتصالات و مونتاژ جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲ پوشش رنگ الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳ تنوع رنگدارد (رنگ اصلی : سفید و  کرم)
 ۱۴ قفل آنتی پنیک و یا ضد سرقت
 ۱۵دستگیره ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶ نوار دودبند سیلیکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
 ۱۷ یراق آلات ۲ عدد کشویی ثابت کننده لنگه کوچک
 ۱۸بسته بندی  پلاستیک حبابدار
 ۱۹وزن نهایی درب  ۱۱۰ kg
ردیف مشخصات فنیدرب دو لنگه
۱ ورق چهارچوبفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۲ میلیمتر
۲ ورق لنگهفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳ لولاها ۶ عدد فولادی ضدسایش ck45 به طول ۱۸cm و قطر ۱۸mm
 ۴ اسکلت طولی داخل لنگه ۸ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵ ورق های تقویتی لولاها ۶ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶ ورق های تقویتی چهارچوب ۱۰ عدد به ابعاد ۲۵*۱۳ cm
۷ فریم شیشه خور امکان نصب روی هر دو لنگه را دارد
 ۸ فریم تهویه بنا به سفارش مشتری
 ۹ عایق حرارتی پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰ عایق صوتی به میزان کاهندگی ۳۰db
 ۱۱ اتصالات و مونتاژ جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲ پوشش رنگ الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳ تنوع رنگدارد (رنگ اصلی : سفید ۹۰۱۶ و  کرم ۱۰۱۳)
 ۱۴ قفل آنتی پنیک و یا ضد سرقت
 ۱۵دستگیره ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶ نوار دودبند سیلیکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
 ۱۷ یراق آلات ۲ عدد کشویی ثابت کننده لنگه دوم و یا قفل آنتی پنیک مولتی
 ۱۸بسته بندی  پلاستیک حبابدار
 ۱۹وزن نهایی درب  ۱۳۰ kg
ردیف مشخصات فنیدرب تک لنگه
۱ ورق چهارچوبفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۲ میلیمتر
۲ ورق لنگهفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳ لولاها ۶ یا ۸ عدد لولای فنری مخصوص بادبزنی دو جهته
 ۴ اسکلت طولی داخل لنگه ۸ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵ ورق های تقویتی لولاها ۶ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶ ورق های تقویتی چهارچوب ۱۰ عدد به ابعاد ۲۵*۱۳ cm
۷ فریم شیشه خور امکان نصب روی هر دو لنگه را دارد
 ۸ فریم تهویه  —-
 ۹ عایق حرارتی پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰ عایق صوتی به میزان کاهندگی ۲۰db
 ۱۱ اتصالات و مونتاژ جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲ پوشش رنگ الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳ تنوع رنگ دارد (رنگ اصلی : سفید ۹۰۱۶ و  کرم ۱۰۱۳)
 ۱۴ قفل ضامن قرقره ای ساده یا سوئیچی
 ۱۵دستگیره ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶ نوار دودبند —-
 ۱۷ یراق آلات ورق کمری استیل ضربه گیر
 ۱۸بسته بندی  پلاستیک حبابدار
 ۱۹وزن نهایی درب  ۱۳۵ kg
ردیف مشخصات فنیدرب ضد حریق-ضد سرقت
۱ ورق چهارچوبفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۵/۱ یا ۲ میلیمتر
۲ ورق لنگهفولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳ لولاها ۳ عدد فولادی ضدسایش ck45 به طول ۱۵cm و قطر ۱۸mm
 ۴ اسکلت طولی داخل لنگه ۴ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵ ورق های تقویتی لولاها ۳ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶ ورق های تقویتی چهارچوب ۸ عدد به ابعاد ۲۰*۱۴ cm
۷ فریم شیشه خور امکان نصب دارد
 ۸ فریم تهویه نصب با ابعاد خاص
 ۹ عایق حرارتی پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰ عایق صوتی به میزان کاهندگی ۳۰db
 ۱۱ اتصالات و مونتاژ جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲ پوشش رنگ الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳ تنوع رنگ دارد (رنگ اصلی : سفید ۹۰۱۶ و  کرم ۱۰۱۳)
 ۱۴ قفل ضد سرقت و یا آنتی پنیک
 ۱۵دستگیره ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶ نوار دودبند سیلسکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
 ۱۷ یراق آلات امکان نصب قفل برقی
 ۱۸ شیلد کردن شیلد با ورق آلومینیومی یا مسی
 ۱۹ بسته بندی  پلاستیک حبابدار
 ۲۰ وزن نهایی درب  ۹۰ kg