مشخصات فنی درب های ضد حریق

درب ضد حریق تک لنگه
ردیف  مشخصات فنی درب تک لنگه
۱  ورق چهارچوب فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
۲  ورق لنگه فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳  لولاها  ۳ عدد فولادی ضدسایش ck45 به طول ۱۵cm و قطر ۱۸mm
 ۴  اسکلت طولی داخل لنگه  ۴ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵  ورق های تقویتی لولاها ۳ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶  ورق های تقویتی چهارچوب  ۸ عدد به ابعاد ۲۰*۱۳ cm
۷  فریم شیشه خور  امکان نصب دارد
 ۸  فریم تهویه  بنا به سفارش مشتری
 ۹  عایق حرارتی  پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰  عایق صوتی  به میزان کاهندگی ۳۰db
 ۱۱  اتصالات و مونتاژ  جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲  پوشش رنگ  الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳  تنوع رنگ دارد (رنگ اصلی : سفید ۹۰۱۶ و  کرم ۱۰۱۳)
 ۱۴  قفل  آنتی پنیک و یا ضد سرقت
 ۱۵ دستگیره  ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶  نوار دودبند  سیلیکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
 ۱۷  یراق آلات   —-
 ۱۸ بسته بندی   پلاستیک حبابدار
 ۱۹ وزن نهایی درب   ۸۵ kg
ردیف  مشخصات فنی درب یک و نیم لنگه
۱  ورق چهارچوب فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
۲  ورق لنگه فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳  لولاها  ۶ عدد فولادی ضدسایش ck45 به طول ۱۵cm و قطر ۱۸mm
 ۴  اسکلت طولی داخل لنگه  ۶ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵  ورق های تقویتی لولاها  ۶ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶  ورق های تقویتی چهارچوب  ۱۰ عدد به ابعاد ۲۰*۱۳ cm
۷  فریم شیشه خور  امکان نصب روی لنگه بزرگ را دارد
 ۸  فریم تهویه  بنا به سفارش مشتری
 ۹  عایق حرارتی  پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰  عایق صوتی  به میزان کاهندگی ۳۰db
 ۱۱  اتصالات و مونتاژ  جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲  پوشش رنگ  الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳  تنوع رنگ دارد (رنگ اصلی : سفید و  کرم)
 ۱۴  قفل  آنتی پنیک و یا ضد سرقت
 ۱۵ دستگیره  ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶  نوار دودبند  سیلیکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
 ۱۷  یراق آلات  ۲ عدد کشویی ثابت کننده لنگه کوچک
 ۱۸ بسته بندی   پلاستیک حبابدار
 ۱۹ وزن نهایی درب   ۱۱۰ kg
ردیف  مشخصات فنی درب دو لنگه
۱  ورق چهارچوب فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۲ میلیمتر
۲  ورق لنگه فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳  لولاها  ۶ عدد فولادی ضدسایش ck45 به طول ۱۸cm و قطر ۱۸mm
 ۴  اسکلت طولی داخل لنگه  ۸ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵  ورق های تقویتی لولاها  ۶ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶  ورق های تقویتی چهارچوب  ۱۰ عدد به ابعاد ۲۵*۱۳ cm
۷  فریم شیشه خور  امکان نصب روی هر دو لنگه را دارد
 ۸  فریم تهویه  بنا به سفارش مشتری
 ۹  عایق حرارتی  پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰  عایق صوتی  به میزان کاهندگی ۳۰db
 ۱۱  اتصالات و مونتاژ  جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲  پوشش رنگ  الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳  تنوع رنگ دارد (رنگ اصلی : سفید ۹۰۱۶ و  کرم ۱۰۱۳)
 ۱۴  قفل  آنتی پنیک و یا ضد سرقت
 ۱۵ دستگیره  ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶  نوار دودبند  سیلیکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
 ۱۷  یراق آلات  ۲ عدد کشویی ثابت کننده لنگه دوم و یا قفل آنتی پنیک مولتی
 ۱۸ بسته بندی   پلاستیک حبابدار
 ۱۹ وزن نهایی درب   ۱۳۰ kg
ردیف  مشخصات فنی درب تک لنگه
۱  ورق چهارچوب فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۲ میلیمتر
۲  ورق لنگه فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳  لولاها  ۶ یا ۸ عدد لولای فنری مخصوص بادبزنی دو جهته
 ۴  اسکلت طولی داخل لنگه  ۸ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵  ورق های تقویتی لولاها  ۶ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶  ورق های تقویتی چهارچوب  ۱۰ عدد به ابعاد ۲۵*۱۳ cm
۷  فریم شیشه خور  امکان نصب روی هر دو لنگه را دارد
 ۸  فریم تهویه   —-
 ۹  عایق حرارتی  پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰  عایق صوتی  به میزان کاهندگی ۲۰db
 ۱۱  اتصالات و مونتاژ  جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲  پوشش رنگ  الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳  تنوع رنگ  دارد (رنگ اصلی : سفید ۹۰۱۶ و  کرم ۱۰۱۳)
 ۱۴  قفل  ضامن قرقره ای ساده یا سوئیچی
 ۱۵ دستگیره  ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶  نوار دودبند  —-
 ۱۷  یراق آلات  ورق کمری استیل ضربه گیر
 ۱۸ بسته بندی   پلاستیک حبابدار
 ۱۹ وزن نهایی درب   ۱۳۵ kg
ردیف  مشخصات فنی درب ضد حریق-ضد سرقت
۱  ورق چهارچوب فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۵/۱ یا ۲ میلیمتر
۲  ورق لنگه فولادی روغنی یا گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ یا ۲ میلیمتر
 ۳  لولاها  ۳ عدد فولادی ضدسایش ck45 به طول ۱۵cm و قطر ۱۸mm
 ۴  اسکلت طولی داخل لنگه  ۴ عدد به صورت طولی و u شکل
 ۵  ورق های تقویتی لولاها  ۳ عدد پانچ شده به ابعاد ۱۵*۱۵ cm
 ۶  ورق های تقویتی چهارچوب  ۸ عدد به ابعاد ۲۰*۱۴ cm
۷  فریم شیشه خور  امکان نصب دارد
 ۸  فریم تهویه  نصب با ابعاد خاص
 ۹  عایق حرارتی  پانل پشم سنگ با دانسیته ۸۰ الی ۱۲۰
پتوی سرامیکی با دانسیته ۸۰ الی ۱۶۰
 ۱۰  عایق صوتی  به میزان کاهندگی ۳۰db
 ۱۱  اتصالات و مونتاژ  جوشکاری SMAW با گاز محافظ co2
 ۱۲  پوشش رنگ  الکترواستاتیک پودری با پخت کوره ای
 ۱۳  تنوع رنگ  دارد (رنگ اصلی : سفید ۹۰۱۶ و  کرم ۱۰۱۳)
 ۱۴  قفل  ضد سرقت و یا آنتی پنیک
 ۱۵ دستگیره  ساده و یا سوئیچی آبکاری شده
 ۱۶  نوار دودبند  سیلسکونی حجیم شونده با سطح مقطع مخصوص اورلپ
 ۱۷  یراق آلات  امکان نصب قفل برقی
 ۱۸  شیلد کردن  شیلد با ورق آلومینیومی یا مسی
 ۱۹  بسته بندی   پلاستیک حبابدار
 ۲۰  وزن نهایی درب   ۹۰ kg