درب اتوماتیک شیشه ای و ضد حریق

مقایسه در عملکرد از نظر ایمنی درب های اتوماتیک و دستی

اساسی ترین مسئله در تعیین اینکه آیا درب به عنوان وسیله ایمنی در نظر گرفته شده است مربوط به طراحی ذاتی است که توسط سازنده هر سیستم درب خ...

ادامه مطلب