درب ضد حریق

درب های اتوماتیک و ضد حریق صبا نفت

نام پروژه : درب های اتوماتیک سازمان صبا نفت

محل پروژه : خیابان شیراز شمالی و ویلا

تعداد درب نصب شده : ۸ عدد

نوع درب های نصب شده : ۲ عدد درب اتوماتیک کشویی ( اسلایدینگ) و ۶ عدد درب ضد حریق

 

درب اتوماتیک صبا نفت

درب اتوماتیک صبا نفت

درب اتوماتیک صبا نفت

درب اتوماتیک صبا نفت