پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور

پروژه درب اتوماتیک شیشه ای
نوع درب درب کرو
تعداد درب نصب شده یک عدد
موتور  اپراتور تور مکس سوییس
برگشت به لیست

Related projects