گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت

پروژهدرب اتوماتیک شیشه ای
نوع درباسلایدینگ
تعداد درب نصب شدهیک
موتورموتور تورمکس سوییس

Related projects