گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت

پروژه درب اتوماتیک شیشه ای
نوع درب اسلایدینگ
تعداد درب نصب شده یک
موتور موتور تورمکس سوییس
برگشت به لیست

Related projects