گل نهال

پروژه درب اتوماتیک شیشه ای
نوع درب درب اسلایدینگ
تعداد درب نصب شده یک عدد
موتور اپراتورآفا به همراه موتور دانکر آلمان

پروژه های مرتبط